Historie klubu

1

S hrdostí a radostí můžeme konstatovat, že také náš klub patří mezi průkopníky fotbalu v Čechách, neboť již v roce 1903 spatřil světlo světa SK Rakovník. Za 105 let existence Sportovního klubu Rakovník došlo k řadě reorganizací a s tím i přejmenování. U zrodu našeho fotbalu stáli studenti místní reálky. Ti začali naprosto neorganizovaně provádět svůj sport. Studenti se rozdělovali do různých mužstev, která nesla jména svých kapitánů. Později soupeřili mezi jendotlivými třídami. V roce 1903 dali titíž chlapci podnět k založení první fotbalové organizace, kterou nazvali Sportovní kroužek. O začátcích našeho klubu není moc záznamů. Víme však, že v roce 1906 a 1907 přijela do Rakovníka pražská Slavia. První zápas porazila Rakovník 13:0 a druhý dokonce 15:0.  Měli jsme možnost přivítat i Spartu, která tehdy prohrála 6:3. Významnou událostí byl rok 1908, kdy se rozhodli členové změnit název na Sportovní klub Rakovník. Jeho prvním předsedou byl Josef Jakub.

Původní rakovnický dres se skládal z bílé košile s červeným límcem a kolmým červeným pruhem na prsou. Trenýrky byly taktéž bílé s červeným lampasem.

V červenci 1914 vypukla 1. světová válka  a většina mladých odchází na frontu. Proto klub úplně přerušil svoji činnost a k jejímu obnovení dochází až roku 1919. Tento rok byl také zvolen prozatímní výbor. Zásluhou Antonína Doksanského byl nejprve pronajat a později odkoupen pozemek, na kterém bylo již v roce 1921 vybudováno škvarnaté hřiště, které až do roku 2001 bylo k dispozici pro všechna naše mužstva. V roce 1921 měl Rakovník dokonce 6 mužstev.

1. září 1929 vstupuje SK Rakovník do nově se utvořivší II. profesionální ligy. Plných 5 roků, tedy od roku 1929 – 1934 působil SKR ve druhé profesionální lize. Počátkem tohoto období začali rakovničtí oblékat žluté dresy a modré trenýrky. Zavedl je v té době student Sláva Šmíd, která zhlédl v Praze utání švédských fotbalistů a jejich žlutá barva dresů na nej silně zapůsobila. Tyto barvy oblékáme dodnes. 1941 se vrátil do Rakovníka Oldřich Nejedlý, který současně převzal funkci trenéra.

V roce 1952 přechází těžiště veškerého sportu přímo na závody. S tím souviselo také přejmenování na názvy, které nám byly v té době naprosto neznámé, jako např. Spartak, Baník, Dynamo, Jiskra, atd. SK Rakovník přešel pod strojírenský závod TOS Rakovník, a tím převzal název Spartak. 1968 jsme se vrátili ke svému původnímu názvu.

V roce 1974 je dáno do užívání nové travnaté hřiště. Podíleli se na tom členové SKR za veliké podpory městského národního výboru. V tomto období pracoval vysoce aktivní výbor, který pod vedením Josefa Pulkrába dokázal, kromě již zmíněného nového hřiště, vybudovat 100 m dlouhou kovovou tribunu, která pojme 1000 diváků.

Další neméně důležitou změnou v životě klubu bylo přejmenování na ČKZ Rakovník (Československé keramické závody). Národní liga si vyžádala zvýšené náklady, a tak spojení s generálním ředitelstvím Čsl. keram. závodů bylo nutné. Tato podpora vydržela 5 roků. Tak jsme od roku 1983 převzali název TJ Rakovník.

Listopad 1989, po 41 letech totalitního režimu, dochází k uvolnění a návratu takových hodnot, jako jsou demokracie a svoboda. Brzy je ustanoven Českomoravský fotbalový svaz, je možno legálně odměňovat hráče, lze provádět přestupy..Proto také valná hromada roku 1991 přijala jednomyslné usnesení, aby se klub znovu vrátil ke svému původnímu názvu.

Následně se vytváří obchodní společnost SK Rakovník s.r.o., kde na jedné straně stál SKR občanské sdružení a na straně druhé podnikatel Ing. František Urik. Rázem se situace mění. Jsou vyrovnány dluhy a do klubu přicházejí noví hráči, kterým Urik vytvořil velmi dobré podmínky, srovnatelné se smlouvali hráčů v mužstvech II. celostátní ligy.

Z důvodu ukončení působnosti Ing. Urika v obchodní společnsti s.r.o. jsme byli nuceni Českou fotbalovou ligu opustit a přihlásit mužstvo do divize.

Koncem roku 2000 byla mezi městem Rakovník a SKR uzavřena darovací smlouva o bezplatném předání všech nemovitostí do vlastnictví města. Dále byla uzavřena smlouva o provozování sportovišť v lokalite Rakovník – Zátiší, čímž dojde k uvolnení travnatého hřiště. V tomto období byl na město vyvíjen značný tlak ze strany pozemních hokejistů o zajištění travnatého hřiště, které je nutné pro jejich celostátní soutěž. Byl vypracován projekt a první práce na hřišti byly zahájeny koncem roku 2001. V poměrně krátké době bylo vybudováno křiště s umělou travnatou plochou, byla vybudována nová travnatá plocha se zaměřením pro fotbal a byly dány do provozu mobilní  buňky darované firmou PaG Rakona.

Ve druhé etapě se uvažuje o odstranění nekryté betonové tribuny a vybudování tribuny nové, již zastřešené. Velkolepá rekonstrukce sportovního areálu byla při příležitosti 100 let našeho fotbalu nejkrásnějším dárkem!

Některé tabulkové výsledky našeho klubu od r. 1930

II. profi liga 1930/31  – 3. místo SK Rakovník z 8 mužstev

Divize českého venkova – západ 1941/42 – 1. místo SK Rakovník z 12 mužstev

Národní liga 1942/43 – 12. místo SK Rakovník z 12 mužstev

I. celostátní liga – skupina A 1945/46 – 7. místo SK Rakovník z 10 mužstev

Oblastní přebor 1961/62 – 5. místo LOKO Rakovník ze 14 mužstev

Oblastní přebor 1971/72 – 1. místo SK Rakovník ze 14 mužstev

Konečná tabulka divize 1977/78 – 1. místo ČKZ Rakovník z 16 mužstev

Divize 1984/85 – 1. místo TJ Rakovník z 16 mužstev

Česká fotbalová liga 1996/97 – 8. místo SK Rakovník z 18 mužstev

Divize sk. B 2001/02 – 3. místo SK Rakovník z 15  mužstev